Ders Adı: Tab Menu Yapımı
Kategorisi: Photoshop Örnekleri
Ekleyen: zebaniz - Tarih: 26.11.2005 - 14:11

Tab Menu Yapalım
Bu bölümde Tab Menu yapılmasını inceleyeceğiz.
1- File>New ile açılan New Penceresinde Name:Tabmenu yazdık, Width:400 pixels, Height:200 pixels, Resolution:72 pixels/inch, Mode:RGB Color, Contents:White olan yeni bir döküman açtık.

View>Show Rulers ile cetveli görünür hale getirdik (Ctrl+R).

Araç Çubuğundan Move Tool aracını seçili iken klavuz çizgilerini (Guides) belirleyelim (View>Show>Guides);
Soldan - sağa; 10 - 25 - 110 - 125
Yukarıdan - aşağıya; 10 - 40 - 60 olarak Move Tool ile çekerek tespit ettik.

Daha sonra Yeni bir Layer yarattık (Layer 1) ve Araç Kutusundan Rectangular Marquee Tool'u seçip, menunün üst bölümünü belirlemek üzere soldan - sağa, 25 ile 110 arası çekerek ilk seçili alanı, daha sonra menunün alt tarafı içinde bu seçili alanı gidermeden, bu defa Shift tuşunu basılı tutup yine soldan - sağa 10 ile 125 arasını çekip iki seçili alanı birleştirip tek bir seçili alan yarattık. Klavuz çizgilerini görünümden kaldırdık (View>Show>Guides).
2- Paletimizin üst rengini #D6C26A olarak belirleyerek seçili alanımızı boyadık.
3- Channels Paletine geçip tıklayarak yeni bir Channel yarattık (Alpha 1 Kanalı).
Edit>Fill ile White'ı seçerek Alpha 1 kanalını beyaza boyayalım ve seçimi giderdik (Ctrl+D ).

Kanala, Filter>Blur>Gaussian Blur ile Radius: 5 verip Gaussian Blur filitresini uyguladık.
Daha sonra Image>Adjust>Levels ile 127 - 1.00 - 141 vererek Level uyguladık.
Alpha 1 kanalına Ctrl tuşunu basılı tutup tıklayarak seçili hale getirip, Layer paneline geçtik.
4- Yeni bir Layer yarattık (Layer 2) ve yine palet üst rengimizi değiştirmeden boyadık. Herhangi bir karışıklığa yer vermemek için önceden yarattığımız Layer 1'i sildik (Sağ-Tuş>Delete Layer). Son olarak da seçimi giderdik (Ctrl+D).
Böylece menümüzün ilk tab ını yaratmış olduk.
5- Layer 2'i, Sağ-Tuş>Dublicate Layer ile çoğaltıp adını Layer 3 yaptık ve sol tarafa doğru klavyemizdeki Sağ-Ok ile kaydırdık. Aynı yol ile Layer 4, Layer 5'i de yaratıp taşıyarak yan tarafdaki görüntüyü elde ettik.
6- Menudeki Aktif Tab için palet üst rengimizi #91782D olarak seçtik. Channels Paletine geçip önceden yarattığımız Alpha 1 Kanalını Ctrl+Tıklama ile seçili hale getirdik ve tekrar Layer Paletine geçip mevcut Layerlerin en üstünde yeni bir Layer yarattık (Layer 6) ve palet üst rengimiz olan #91782D ile boyadık ve seçimi giderdik (Ctrl+D ).
Daha sonra klavyedeki Sağ-Ok yardımıyla Layer 4'ün tam üstüne taşıdık ve Layer 4'ü yanındaki göz ikonuna tıklayarak kapattık.
7- Menunün alt barını oluşturacağız. Bunun için öncelikle, Rectangular Marquee Tool'u ile soldan sağa doğru seçili bir alan yarattık. Channels Paletine geçip tıklayarak yeni bir Channel yarattık (Alpha 2 Kanalı).
3. maddede anlatılanları aynı şekilde Alpha 2 kanalına da uyguladık.
8- Yeni bir Layer yarattık (Layer 7) ve aktif tab rengimiz olan #91782D ile boyadık.
9- Menunüze linklerinizin yazılarını istediğiniz gibi yazabilirsiniz.
Burada dikkat edilecek husus, aktif olan tab (koyu renkli olanı) diğer tabların üstünde olduğu hissini vermektir.
10- Birazda hayal gücünüzü kullanarak menudeki butonlara dekoratif etkiler verebilirsiniz.
Resimdeki beyaz ışık etkilerini sağlamak için şu yolu kullandık:
Öncelikle Tabları seçili hale getirdik. Select>Feather=3, Select>Modify>Contract=1 ile araç kutusundan da Gradient Tool'u ( Linear Gradient'i kullanacağız) seçtik.
Yukarıdaki Araç Seçenekleri çubuğundan Gradient seçeneklerinden "Foreground to Transparent" 'ı seçerek,Renk paletinde üst rengi beyaz yaptık. Shift tuşunu basılı tutarak dökümanımızdaki seçili alanın üst kenarından alt kenarına doğru çekip renk geçişlerini yani ışık etkisini sağladık.
Seçimi kaldırdık (Ctrl+D).

Yazılar hakkında bilgi ve detay için "Parlak Buton Yapalım" örneğini inceleyiniz.

Yazının URL adresi: http://aeystudio.com/tutorials.php?action=showtutorial&tut_id=110
Web Sitesi: http://www.aeyStudio.com