Ders Adı: Gümüş Para Yapımı
Kategorisi: Photoshop Örnekleri
Ekleyen: zebaniz - Tarih: 26.11.2005 - 18:07

Gümüş Para Yapımı
Bu bölümde Gümüş Para yapımını inceleyeceğiz.
1- File>New ile açılan New Penceresinde Name:Coin yazdık, Width:200 pixels, Height:200 pixels, Resolution:72 pixels/inch, Mode:RGB Contents:White olan yeni bir döküman açtık.

Yeni bir Layer yarattık ve Eliptical Marquee Tool (M) ile 175x175 ebatlarında bir daire çizdik. (Çizim yaparken aynı anda Shift tuşunu da basılı tutarsanız tam bir daire çizebilirsiniz.)

Çizdiğimiz daireyi Edit>Fill>50% Gray ile gri renge boyadık. Palet üst rengini de aynı gri renk olarak belirledik.
2- Yeni bir Layer yarattık ve Edit>Stroke ile ve Width: 5px, Location: Inside ayarlarını kullanarak kenarını belirledik.

Seçimi giderdik. (Ctrl+D).

Layer>Layer Style>Bevel and Emboss filitresini, Size:3 olarak uyguladık.
3- Şimdi gümüş paramızın yazılarını yazacağız.
Palet üst rengimizi Siyah olarak belirledikten sonra Horizontal Type Tool (T)'u seçip yazı tipini Verdana - 18 pt (Bold), AV:0 olarak yaptık ve örneğimizdeki "PHOTOSHOP" yazısını yazdık. Yazıyı seçili hale getirdik ve Araç Seçenekleri Çubuğundaki, Create wraped text ikonuna tıklayıp açılan Wrap Text menüsünden de Arc 'ı seçtik ve ayarını da Horizontal işaretli iken, Bend:+100 yaptık.
Edit>Free Transform, W: 93% - H:93% uyguladık.

Aynı yolu izleyerek örneğimizdeki "STUDIO" yazısını yazdık. Ancak bu defa Wrap Text>Arc ayarını Bend:-43 yaptık.

Wrap Text hakkında geniş bilgi için Tıklayınız!

Son olarak da örneğimizdeki "aey" yazısını Times New Roman PS MT (OTT) - 80 pt (Bold) , AV:-100 kullanarak yazdık ve Araç Seçenekleri Çubuğundan yaptığımız ayar ile -22,5° döndürdük.

4- Şimdi de Yazılarımıza Emboss Filitresi uygulayacağız.
Sırayla her 3 yazımıza da, Filter>Stylize>Emboss uygulayacağız, ancak yazının bulunduğu Layer'in Text Layer'i olması nedeniyle bu filitreyi uygulamadan önce "Layer'i Rasterize etmek isteyip istemediğinize dair bir uyarı" belirecek. Bu uyarıyı OK ile onaylamalısınız.
Emboss Ayarlarını: Angle:135, Height: 3, Amount: 50 olarak yaptık.

Şimdi de Emboss uyguladığımız Layerlere Outer Glow Filitresi uygulayacağız.
Layer>Layer Style>Outer Glow panelini açıp, renk olarak Siyah rengi seçtik, Blend Mode:Normal yaptık ve diğer ayarlarını Default olarak bıraktık.
5- Dairenin bulunduğu Layer 1'i tıklayıp, Filter>Noise>Add Noise Amount:6, Gaussian ve Monochromatic kutucukları işaretli olarak Noise Filitresini uyguladık.
Filter>Render>Lighting Effects ile Texture Channel: Blue, Height: 7 uyguladık.

Ayrıca Layer 1'e Drop Shadow uyguladık. Layer>Layer Style>Drop Shadow, Distance:3
6- Background Layer'i hariç diğer bütün Layerleri birleştirdik.

Parayı oluşturmak için birleşilen Layer'e tekrar Filter>Render>Lighting Effects uyguladık.
7- Image>Adjustments>Hue/Saturation Colorize kutucuğu işaretli ve Hue:169, Saturation:5, Lightness:0 uyguladık.


Hepsi bu kadar...


Yazının URL adresi: http://aeystudio.com/tutorials.php?action=showtutorial&tut_id=121
Web Sitesi: http://www.aeyStudio.com