Ders Adı: Flash Araç Kutusu (Toolbox)
Kategorisi: Flash Tanıtımı
Ekleyen: zebaniz - Tarih: 26.11.2005 - 18:15

Flash Araç Kutusu (Toolbox)
Gördüğünüz gibi diğer grafik programlarının (Photoshop, ImageReady, Paint vb.) araç kutusuna çok benzemektedir. Üç bölüm halindeki Araç Kutusunda Tools bölümünde seçim aracı, kement, yazı aracı, kalem, fırça, boya kutusu gibi vektörel çizim yapmamıza yarayan araçlar mevcuttur. View bölümünde Hand Tool ve Zoom Tool, Color bölümünde çizeceğimiz grafiğin kenar ve iç renklerini seçebileceğimiz renk paleti, Options bölümünde de Tools dan seçtiğimiz araçlara ait çeşitli ayarları yapmamızı sağlayan ikonlar mevcuttur.
Şimdi bu bölümleri ve araçlarını kısaca açıklayalım;
Tools Bölümü:
Arrow Tool:Çalışma alanındaki(sahnedeki) grafikleri editlemek ve özelliklerinde değişiklik yapabilmek için kullanılır.(V)
Subselec Tool: Pencil, Brush, Line, Oval veya Rectangle araçları ile oluşturulmuş grafikleri ve grafiklerin dış çizgilerini editlemek, yeniden şekillendirmek için kullanılır.(A)
Line Tool: Düz çizgi çizmek için kullanılır. Çizginin özelliklerini Stroke paneli (Window>Panels>Stroke) ile istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.(N)
Lasso Tool: Kement Aracı denir. İmajınız üzerinde serbestçe çizerek Arrow aracından farklı olarak değişik şekillerde seçimler yapabilirsiniz.(L)
Pen Tool: Düzgün çizgiler ve yumuşak eğriler çizmek için bu araç kullanılır. Etkili ve denetimli seçim alanları sağlar, yapılacak imajın düzgün kenar rotaları-yönleri çizmemize izin verir. Ayrıca çizgilerin birleşim noktalarını da bu araç ile editleyebilirsiniz.(P)
Text Tool: Yazı yazmak için kullanılır. Yazının özelliklerini değiştirmek için yine panel penceresini açmamız gerekecek. (Window>Panels>Character veya Ctrl-T) Bu panel ile yazının fontunu, rengini, büyüklüğünü ve diğer özelliklerini belirleyebilirsiniz.(T)
Oval Tool: Oval şekiller çizmek için kullanılır. Colors bölümünden dış çerçeve çizgi rengini ve iç dolgu rengini belirtebiliriz.(O)
Rectangle Tool: Kare ve dikdörtgenel şekiller çizmek için kullanılır. Yine colors bölümünden dış çerçeve çizgi rengini ve iç dolgu rengini belirtebiliriz.(R)
Pencil Tool:Kalem aracıdır. Kalem etkisi ile çizgiler çizmeye yarar.(Y)
Brush Tool: Fırça etkisi sağlar ve boyama yapmamıza yarar.(B)
Ink Bottle Tool: Mürekkep etkisi ile boyama sağlar.(S)
Paint Bucket Tool: Boya Kovası ile seçili alanı, Fill Color daki renk ile doldurabilirsiniz.(K)
Dropper Tool: İstenilen rengin üzerine tıklatınca o rengi Fill Color'a ekler. Renk seçim aracıdır.(I)
Eraser Tool: Silgi aracıdır.(E)
View Bölümü:
Hand Tool: Ekrana sığmayacak şekilde büyültülen imajlarda görünmeyen yerlere ulaşmak için kullanılır.(H)
Zoom Tool: İmajın istenilen bölümüne yakınlaşmayı veya uzaklaşmayı sağlar.(M,Z)
Colors Bölümü
Stroke Color:İmajın dış çerçeve rengini belirler. Stroke Panelinden (Window>Panels>Stroke) çizginin çeşidini ve kalınlığını ayarlayabilirsiniz.
Fill Color: İmajın iç dolgu rengini belirler.
Default Colors: Kenar rengini siyah, iç dolgu rengini beyaz yapar.
No Colors: Seçiminize göre Stroke Color veya Fill Color'a herhangi bir renk atamaz.
Swap Colors: Dış çerçeve ve iç dolgu rengini birbiriyle değiştirir.
Options Bölümü: Tools bölümünde seçilen araçlara ait çeşitli ayarlamaların yapıldığı bölümdür. Örnekleri yaparken bu bölümü daha detaylı olarak anlayabilirsiniz.

Yazının URL adresi: http://aeystudio.com/tutorials.php?action=showtutorial&tut_id=126
Web Sitesi: http://www.aeyStudio.com