Ders Adı: Flash Web'de Yayınlama - Publish
Kategorisi: Flash Tanıtımı
Ekleyen: zebaniz - Tarih: 26.11.2005 - 18:16

Web'de Yayınlama - Publish
Büyük emekler vererek hazırladığımız animasyonumuzu ( fla ) formatında *.fla soyadlı bir döküman olarak kaydettik. Ancak animasyonumuzu web'de yayınlayabilmemiz için ( swf ) formatında *.swf soyadlı bir döküman olması gereklidir. Bu işlemi Flash Programı, içindeki "Publish" komutu ile ( fla formatındaki dökümanı swf formatına çevirme ) yapar. 
Flash'ın arabirimindeki File Menüsünü açtığımız zaman Publish Setting (Ctrl+Shift+F12), Publish Preview ve Publish (Shift+F12) komutlarını görünür.
Flash'da hazırladığımız dökümanlarımız yayına hazırlamak için öncelikle Publish ayarlarını yapmamız gerekir. File>Publish Setting (Ctrl+Shift+F12) penceresin de Formats, Flash, HTML şeklinde üç tane sekme vardır. Aşağıdaki animasyonda  Load Movie örneğini hazırladığımız dökümanımızın Default Publish ayarlarını görebilirsiniz.
Bu sekmeleri inceleyelim;
Formats: Bölümünde dökümanımızı hangi formatta yayınlayacağımız tespit edebiliriz. Burada Flash ve HTML seçenekleri default olarak işaretlidir ve biz Flash movie olarak yayınlayacağımız için bir değişiklik yapmamıza gerek yoktur. Alltaki Use default names işaretini kaldırıp yukarıdaki pencerelere yazdığımız yeni isim ile publish edebiliriz.
Flash: Bölümü seçenekler, JPEG kalitesi, ses dosyaları ayarları ve Flash versiyon ayarları gibi çeşitli ayarların yapıldığı bölümdür. Bu bölümde de bir değişikliğe gerek yoktur. Aynen (default olarak) kalabilir.
HTML: Bölümünde Template ve Dimensions bölümleri de aynen default kalabilir. Playback bölümünde Pausedat Start'ı işaretlersek animasyon web sayfasında belirdiği zaman hareket etmeden bekler, Loop: animasyonu devamlı olarak oynatır. Display Menüdeki işareti kaldırırsanız sayfadaki animasyona sağ tuş yapınca ortaya çıkan Zoon In, Play, Loop gibi komutların bulunduğu menü yerine sadece "About Macromedia Flash Player 5." menüsü görünür.Quality, Window Mode, HTML Alignment, Scale, Flash Alignment web sayfasının HTML kodlarını belirlemeye yarar. Bu ayarları değiştirerek animasyonun web sayfasındaki konumunu ayarlayabilirsiniz. En altta bulunan Show Warning Messages deki seçim Flash Player'ı olmayan bir kullanıcı tarafından sayfanız ziyaret edilince ziyaretçiye Flash Player'ı yüklemesini hatırlatır. Aynen kalmasında fayda vardır.
Flash animasyonunun bir HTMLsayfasında görünebilmesi için bazı kodlara ihtiyaç vardır.
Örnek olarak, Load Movie bölümümüzde anlattığımız animasyonun Publish özelliklerinin gösterildiği aşağıdaki animasyonun kodları şu şekildedir:

<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/ cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" WIDTH=540 HEIGHT=440> <PARAM NAME=movie VALUE="publish.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <EMBED src="publish.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH=540 HEIGHT=440 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi? P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></EMBED> </OBJECT>

Buradaki <OBJECT> taglarının <EMBED> taglarını kapsamış olduğuna dikkat ediniz. Bu sıra ile olması önemli, çünkü <OBJECT> tag'ı Internet explorer tarafından,  <EMBED> tagı Netscape tarafından tanınıyor. Bu kod ziyaretçinin browser'ında gerekli plug-in 'in yüklü olduğunu varsayıyor. Bu arada kırık bir link resmi gösteriyor. Bu arada bütün son sürüm browserlarda en son Flash Player Plug-in in çıktığını da hatırlatalım. classid, OBJECT 'e bağlıdır ve Internet Explorer'a gerekli ActiveX dosyası eğer kurulmamışsa indirip kurmasını söyler. Aynı işi yapan PLUGINSPAGE, EMBED ile beraber çalışıyor ve Macromedia Shockwave indirme sitesine link veriyor. Diğerleri dökümanınızın özellikleri ile ilgili kodlardır.
Kodları da kısaca açıkladıktan sonra bu kodları kendi web sayfamıza yerleştirmek için ise File>Publish (Shift+F12) ile publish ettiğimiz dökümanımız fla dosyasını hangi klasöre kaydettiysek aynı isim ile o klasörün içine dökümanımız  .*swf uzantılı Flash Player Movie dosyası ile dökümanımızın görüntülendiği HTML dosyasını otomatik olarak yerleştirir. İşte bu HTML dosyasını açıp sağ tuş ile kaynak kodunu (View Source) açıp içindeki <OBJECT classid= ile başlayıp, </OBJECT> ile biten kodu, işaretleyerek seçip, kopyalayıp (Ctrl+C) kendi web sayfanızın HTML kodu arasına yapıştırabilirsiniz (Ctrl+V).


Yazının URL adresi: http://aeystudio.com/tutorials.php?action=showtutorial&tut_id=127
Web Sitesi: http://www.aeyStudio.com