Ders Adı: ImageReady Araç Kutusu (Toolbox)
Kategorisi: ImageReady Tanıtımı
Ekleyen: zebaniz - Tarih: 07.11.2005 - 19:52

ImageReady Araç Kutusu (Toolbox)
Gördüğünüz gibi Photoshop' un Araç Kutusuna çok benzemektedir.
Öncelikle programın arayüzünde (aynı Photoshop'daki gibi) en üstte bulunan Ana Menüsünden, Window > Show Tool ile Toolbox'ı açalım (Kapatmak için ise Window > Hide Tool yolunu seçiyoruz.). Burada da Araç Kutusu, yandaki resminde görünen araçlarından başka araçları da içerir. Gizli olan bu araçlara, yanında işareti bulunan ikonların üzerinde mause nuzu basılı tutup bir süre bekletip açılacak olan yeni ikon penceresinden erişebilirsiniz. Burada bir fark vardırki o da, açılan yeni ikon penceresinin altında bulunan ' a basarsanız gizli olan bu araçlar bir pencerede ve ekranda sabit kalarak görünürler.

Animasyonu görmek için Tıklayın!
Böylelikle seçiminizi daha kolay yapabilirsiniz. Şayet bunlardan birini seçerseniz Araç kutusundaki diğer ikon ile yerini değiştirecek, kullanmaya hazır hale gelecektir. Herbirinin yanlarındaki klavye kısa yol tuşlarını da görebilirsiniz.
Anlaşıldığı gibi tıpkı Photoshop daki gibi çok kolay...


Şimdi "Araç Kutusu" nu üzerindeki ikonlara sıra ile tıklayarak öğrenelim;

ImageReady Araç Kutusu (Toolbox)
Aşağıda Araç Kutusunun özelliklerini her ne kadar açıklasak da buradaki Araçların hangisine tıklarsanız tıklayın, altta resmini gördüğünüz ImageReady 3.0 ile beraber eklenen yeni özelliği "Tool Options Bar" ( Araç Seçenekleri Çubuğu ) 'daki ayarları ortaya çıkar. Araçlar, Ana Menünün hemen altında bulunan "Tool Options Bar" 'daki ayarları ile daha çok yetenek kazanırlar. Bunu, ImageReady'i kullanarak daha iyi anlayacaksınız.
"Tool Options Bar" ( Araç Seçenekleri Çubuğu )
"Marquee Tool", Kare, dikdörtgen çizmek için seçili alan yaratır. Klavye kısa yolu gördüğünüz gibi "M" tuşudur. Kare çizmek istersek, kare şeklini seçip, klavyemizdeki Shift tuşuna basılı tutarak imajımız üzerinde mause muzu sürüklemeliyiz. Aksi halde dikdörtgen alan seçer. "Rounded Rectangle Marquee Tool", Marquee Tool ile aynı iş yapar, ancak seçili alanın köşelerini yuvarlar. Elliptical Marquee Tool, Şayet Daire çizmek istersek, daire şeklini seçip yine klavyemizdeki Shift tuşuna basılı tutarak imajımız üzerinde mause muzu sürüklemeliyiz. Aksi halde elips alan seçer.Diğerleri, tek pixel olarak yatay (Single Row Marquee Tool) veya dikey (Single Column Marquee Tool) alan seçmeye yarar.
"Move Tool", Seçilen bir alanı veya Layer (Katman)'ı taşımanıza yarar.Otomatik seçim özelliği olduğu gibi imajın üzeründe iken sağ tuş yaparsanız hangi Layer de olduğunuzu da belirtir. Klavuzluk görevi vardır. (V)
"Lasso Tool", Kement Aracı denir. İmajınız üzerinde serbestçe çizerek alan seçebilirsiniz. Resmin belli noktalarını tek tek seçmenize Polygonal Lasso Tool ile yapabilirsiniz. (L)
"Magic Wand Tool", İmaj üzerindeki benzer renkleri seçim aracıdır. Benzer renkleri veya tonları seçebilirsiniz (W).
"Rectangle Image Map Tool", Image Map yaparken Marquee Tool gibi çalışır. Seçilecek alanı Kare veya dikdörtgen olarak seçer. "Circle Image Map Tool", Seçilecek alanı daire veya elips olarak seçer. "Polygon Image Map Tool", Seçilecek alanı poligonlara ayırarak seçim yapmamızı sağlar. "Image Map Select Tool", Yukarıda bahsedilen araçlarla işaretlen alanların seçimini sağlar. (P)
"Slice Tool", Dilimleme Aracı, imaj üzerinde dilimler yaratmanıza yarar. İmajınızı dilimlere bölebilirsiniz. Slice Select Tool ise dilimleri seçmemize yarar.
"Eraser Tool", Silme Aracı, imaj üzerinde beğenmediğiniz yerleri siler ancak silerken alttaki Layerdeki rengin vaya imajın görünmesini sağlar (E) Magic Eraser Tool ise tek tıklama ile imajın arkaplan rengini silerek imajı tranparent yapar (E).
Paintbrush Tool ise Fırça etkisi sağlar ve boyama yapmamıza yarar (B)"Airbrush Tool", Yumuşak kenarlı hat şeklinde boyama yapmamızı sağlar (Kalem hareketi sağlar) (J). "Pencil Tool", Kalem Aracıdır. Airbrush Tool aksine sert kenarlı çizgiler çekmeye yarar. Adından da anlaşılacağı üzere Kalem olarak kullanılır(N).
"Clone Stamp Tool", Istampa Aracı ile İmajın bir yerine Alt tuşu ile tıkladığımızda buranın resim ve doku örneğini alır ve bu örneği istediğimiz yere tıklayarak yapıştırmamızı sağlar. "Blur Tool", İmaja kenarlardan dışa doğru belirsizlik hissi verir, Sharpen Tool, imajın kenarını dışa doğru keskinleştirme hissi verir, Smudge Tool, imajın rengini dağıtmak, renkleri birbirine karıştırma, leke hissi verir. "Dodge Tool", İmajda aydınlanmış-ışıklanmış alan sağlar, Burn Tool, İmajda koyulaşmış-kararmış alan sağlar, Spone Tool, ise imajın renk doygunluğunu azaltıp, çoğaltmaya yarar.
"Rectangle Tool", en üstte Marquee Tool bölümünde anlattığımız işlemleri yapar. Ancak bu araçın farkı Foreground denen renk değiştirme aracındaki üstteki renk ne ise uygulandığı yerde direkt o rengi kullanır.Resimde de görüldüğü gibi, köşeleri kesilmiş, elips, poligonal olarakta kullanılır.Herbirinin kenarlıkları, yarıçapları "Tool Options Bar" 'dan ayarlanabilir. "Rounded Rectangle Marquee Tool", Aynı işi köşeleri yuvarlatılmış yapar. Ellipse Tool, Elips çizer. Line Tool, çizgi aracıdır. İstenilen kalınlıkta düz çizgiler çizer (U).
"Paint Bucket Tool", Boya Kovası. Renk paletinde, Foreground denen üstteki renk ile imajınızdaki seçili alanı doldurabilirsiniz.
"Type Tool", İmaj üzerinde yazı yazmamızı sağlar, ImageReady ve Photoshop'un Yazı Editörüdür. (T)
"Crop Tool", Kesme Aracı denir. İmajınızdaki fazlalıkları kesmenize, fazlalıkları temizlemenize ve imajınızı serbest olarak döndürmenize yarar. (C)
"Eyedropper Tool", imaj için örnek renk seçmemizi sağlar. İmajın hangi rengine tıklarsanız paletteki üst renk (Foreground), o rengi alır. (I)
"Hand Tool", ekrana sığmayacak şekilde büyültülen imajlarda görünmeyen yerlere ulaşmak için kullanılır.(H)
"Zoom Tool", imajın istenilen bölümüne yakınlaşmayı veya uzaklaşmayı sağlar.(Z)
"Palet (Renk Değişim Aracı)", Foreground üstteki rengi, Background alttaki rengi belirtir. Defaunt renk (D) resimdeki gibidir. 'a tıklayarak da default ayarlara geçilebilir. 'a tıklayarak alttaki ve üstteki renkleri yer değiştirebilirsiniz(X). Ancak alttaki daima Background, üstteki daima Foreground olacaktır.
"Toggle Image Map Visibility", Yukarıda anlatılan, Image Map seçimini saklar (A).
"Toggle Slices Visibility", Yukarıda anlatılan "Slice" seçimini saklar (Q).
"Rollover Preview", Rollover'ı gösterir (Y).
"Preview Default Browser", İmajımızı varsayılan Browser da gösterir.
"Full Screen Mode", tam ekran yapar, eski hale gelir (F).
"Jump to Photoshop", Photoshop'a atlama yapar. Herhangi bir imajınız açıksa doğrudan Photoshop'a gönderip aynı imajda bütün katmanları, efektleri ve filitreleri ile Photoshop'da kullanıma hazırlar. (Ctrl+Shift+M)

Yazının URL adresi: http://aeystudio.com/tutorials.php?action=showtutorial&tut_id=39
Web Sitesi: http://www.aeyStudio.com